Tärkein Liiketoiminta Myyntioppaiden opas: Katsaus myyntitoimintoihin

Myyntioppaiden opas: Katsaus myyntitoimintoihin

Horoskooppi Huomenna

Suurin osa myyntiorganisaatioiden päätöksenteosta, ongelmanratkaisusta ja strategisesta infrastruktuurista vastaa avainryhmästä. Lisätietoja myyntitiimistä, yrityksen myyntimenetelmien liikkeellepanevasta voimasta.Hyppää osioon


Daniel Pink opettaa myyntiä ja suostuttelua Daniel Pink opettaa myyntiä ja suostuttelua

NYT-bestseller-kirjailija Daniel Pink jakaa tieteeseen perustuvan lähestymistavan taiteen suostuttelemiseen, myymiseen ja motivoimiseksi itseäsi ja muita.kuinka kirjoittaa historiallinen romaani
Lisätietoja

Mikä on myyntitoiminta?

Myyntitoiminnoilla (kutsutaan myös myyntioperaatioiksi) tarkoitetaan hallintaprosesseja ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat a myyntitiimi saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti. Myyntipäällikön johdolla myyntioperaatiotiimi on vastuussa lyijyjen tuottamisesta, suorituskykytietojen analysoinnista, kannustimien luomisesta ja toteuttamisesta myyntiammattilaisille sekä uusien ohjelmistojen ja asiakkuudenhallintatyökalujen (CRM) integroinnista. Myyntitoimintaryhmän pääpaino on prosessin optimoinnissa - strategisen kehyksen kehittäminen myynnille, jonka avulla myyntivoiman jäsenet voivat menestyä. Myyntitoimintaryhmä työskentelee yhdessä ennustamaan tulevaa myyntiä, toteuttamaan uusia myyntistrategioita ja arvioimaan uusia prosesseja ja menetelmiä.

Mitä myyntioperaatiot tekevät?

Myyntitoimintaryhmä vastaa erilaisista hallinnollisista ponnisteluista myyntiyhtiössä:

  • Suunnittelee myyntistrategiat . Myyntitoimintaryhmä on vastuussa niiden strategioiden valinnasta ja kehittämisestä (metodologioista alueiden suunnitteluun), joiden uskotaan tuottavan eniten myyntiä yritykselle. Joukkueen tehtävänä on esimerkiksi päättää, ovatko ovelta ovelle -myynti vai puhelinmyynti parempaa myynti-ammattilaisten ajankäyttöä. Parhaan strategian määrittelemisen jälkeen he luovuttavat ne myynnin vahvistamisryhmälle aloittamaan aluksen, myyntikoulutuksen, mentoroinnin ja antamaan tiimille myyntityökaluja ja parhaita käytäntöjä.
  • Määrittää tilejä . Myyntitoiminnot määräävät, miten yrityksen myyntivoimaa voidaan parhaiten käyttää. Tiimi vastaa etsinnästä, lyijyn luomisesta ja siitä, mitkä myyntialueet (fyysiset, digitaaliset tai puhelimitse) mitkä myynti-ammattilaiset osoitetaan.
  • Hallitsee CRM: ää . Asiakassuhteiden hallintatyökalu (tai CRM) on tekniikan myyntiorganisaatioiden käyttämä myynnin ja kirjanpidon seuranta. Myyntitoimintaryhmä on vastuussa CRM: n ylläpidosta, uusien työnkulun parhaiden käytäntöjen käyttöönotosta, automaation asettamisesta tehokkuuden lisäämiseksi ja edistymisen seuraamisesta.
  • Seuraa myyntitietoja . Myyntioperaatioryhmä pitää huolellista myyntituloskirjaa luodakseen kartan yrityksen kokonaiskuvasta. Esimerkiksi mitkä menetelmät, alueet tai myyjät johtavat johdonmukaisimpaan myyntiin, tai tyypillisen myyntisyklin keskimääräinen pituus. Sitten he käyttävät näitä tietoja data-analyysissä ennustamaan onnistumisastetta, myynnin tehokkuutta, keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ja tuloja yrityksen myynnille.
  • Optimoi myyntiprosessin . Kun tietoja tulee, myyntioperaatioiden ammattilaiset käyttävät myyntimittareita toteuttaakseen myyntiprosessistrategian mukautuksia ja muutoksia tekniikan, asiakaskunnan ja muun muutoksen huomioon ottamiseksi.
  • Määrittää kannustimet myyntivoimalle . Myyntioperaatiotiimi on vastuussa myyntihenkilöstöstä, mikä tarkoittaa, että se on vastuussa myyntikorvaussuunnitelmien, myyntitavoitteiden ja kannustinohjelmien määrittämisestä, jotta kannustetaan myyntijohtajien ja edustajien korkeaan suorituskykyyn.
Daniel Pink opettaa myyntiä ja suostuttelua Diane von Furstenberg opettaa muotibrändin rakentamista Bob Woodward opettaa tutkivaa journalismia Marc Jacobs opettaa muotisuunnittelua

4 yhteistä myyntioperaatiota

Myyntitoimintoja on muutama tyyppi:  1. Myyntitoiminnan edustaja : Myyntioperaattori on lähtötason rooli, johon kuuluu raporttien luominen ja päivittäminen, asiakkaiden sitoutuminen ja muiden tiimin jäsenten auttaminen oivallusten ja toimintojen luomisessa.
  2. Myynnin analyytikko : Myyntioperaattorien analyytikot vastaavat tietojen tallentamisesta ja syntetisoinnista parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi ja osallistumiseksi myynnin ennustaminen . Analyytikot auttavat myös tietojen tarkastuksessa, uusien koulutusohjelmien kehittämisessä sekä myyntisuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa.
  3. Myyntitoiminnan johtaja : Myyntioperaatiojohtajat johtavat tiimin jäseniä ja varmistavat toiminnan sujuvan ja tehokkaan. Myyntipäälliköt vastaavat palkkaamisesta ja koulutuksesta, myynnin ajamisesta, budjetin hallinnasta, myyntitavoitteiden asettamisesta, tiimin suorituskyvyn arvioinnista ja suorituskykyyn liittyvistä kysymyksistä.
  4. Myyntijohtaja : Myyntitoimintojen varatoimitusjohtaja on koko myyntioperaatioryhmän päähenkilö. He ajavat ja toteuttavat myyntistrategiaa ja ovat vastuussa tiimin yleisestä suorituskyvystä. Myyntijohtaja myös kehittää ja toteuttaa yrityksen toimintasuunnitelman ja ajaa kannattavaa kasvua. Tämä rooli tekee tiivistä yhteistyötä ylimmän johdon kanssa raportoidakseen havainnot ja pitääkseen tiimin oikealla tiellä.

MasterClass

Ehdotettu sinulle

Verkkokurssit, joita opettaa maailman suurimmat mielet. Laajenna tietosi näissä luokissa.

Daniel Pink

Opettaa myyntiä ja suostuttelua

Lisätietoja Diane von Furstenberg

Opettaa muotibrändin rakentamistaLisätietoja Bob Woodward

Opettaa tutkivaa journalismia

Lisätietoja Marc Jacobs

Opettaa muotisuunnittelua

mitä eroa on sävyn ja tunnelman välillä
Lisätietoja

Haluatko tietää enemmän myynnistä ja motivaatiosta?

Tule paremmaksi kommunikaattoriksi MasterClassin vuotuinen jäsenyys . Vietä aikaa neljän kirjoittajan Daniel Pinkin kanssa New Yorkin ajat bestsellerit, jotka keskittyvät käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteisiin ja oppivat hänen vinkkinsä a myyntipuhe , hakkerointi aikatauluusi optimaalisen tuottavuuden saavuttamiseksi ja paljon muuta.


Kalorilaskin